خانه » لالیگا اسپانیا پروژه ای را در دسنترالند راه اندازی می کند (گزارش)