خانه » مدیر عامل بایننس معتقد است که چارچوب نظارتی بایدن خبر خوبی است