خانه » نوسانات ورودی؟ نقل و انتقالات ماینر بیت کوین به صرافی های نقطه ای افزایش می یابد و منجر به ادغام می شود