خانه » پس از ادغام ETH، نرخ هش کلاسیک اتریوم 80 درصد به ATH افزایش یافت