خانه » پس از راه‌اندازی DEFI بر اساس قانون اوراق بهادار، امیدواری برای Spot BTC ETF قوی‌تر می‌شود