خانه » پس از سقوط FTX بیش از 8 میلیارد دلار از صرافی ها خارج شد