خانه » ETH برای بازیابی تلاش می کند اما آیا کاهش دیگری به 1000 دلار در بازی وجود دارد؟ (تحلیل قیمت اتریوم)