خانه » Gate.io در TOKEN2049 در لندن سخنرانی اصلی را در اکوسیستم خود ارائه می دهد