خانه » Infinity Exchange برای تسریع سرمایه گذاری های DeFi سازمانی، بذر 4.2 میلیون دلاری را جمع آوری می کند