آیا بیت کوین از دارایی های سنتی جدا می شود؟

نوشته آیا بیت کوین از دارایی های سنتی جدا می شود؟ اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.