آیا بیت کوین از دارایی های سنتی جدا می شود؟

Is Bitcoin decoupling from traditional assets?

نوشته آیا بیت کوین از دارایی های سنتی جدا می شود؟ اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.