خانه » اتریوم به PoS تغییر می کند، اتریوم به زیر 1500 دلار سقوط می کند زیرا بیش از 150 میلیون دلار نقد می شود