خانه » امواج HODL بیت کوین نشان می دهد که این چرخه کاملاً مشابه سایر چرخه ها است