خانه » با خروج انبوه کاربران از CEX ها، حجم معاملات DEX افزایش می یابد