بیت کوین چندین میانگین متحرک را تغییر می دهد و با سطوح مقاومت کلیدی 25 هزار دلار روبرو می شود

سریع بگیرید

  • بیت کوین بیش از 24500 دلار بازپس گرفته و میانگین متحرک چند روزه را در این فرآیند تغییر داده است.

60 DMA 20184 دلار است

120 DMA 19059 دلار است

200 DMA 19717 دلار است

  • با این حال، 200-WMA یک سطح پشتیبانی قابل اعتماد برای بیت کوین در چرخه های قبلی بازار نزولی بوده است که در حال حاضر 24957 دلار است.
  • در حالی که 360-DMA در حال حاضر 25398 دلار است که یکی دیگر از شاخص های پشتیبانی است.
میانگین متحرک: (منبع: Glassnode)
میانگین متحرک: (منبع: Glassnode)

پس از اینکه بیت کوین چندین میانگین متحرک را تغییر می دهد، با سطوح مقاومت کلیدی در 25 هزار دلار روبرو می شود، اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.