تعداد دارندگان ETH در سال 2022 با 3.6 برابر افزایش به 87 میلیون رسید

Number of ETH holders grew 3.6x to 87M in 2022

بیت کوین بیت کوین (24 ساعت)

20793.69 دلار -2.9٪

بیت کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز، بدون بانک مرکزی یا مدیر واحد است که می تواند به صورت الکترونیکی از کاربر به کاربر در شبکه بیت کوین همتا بدون واسطه ارسال شود.

اطلاعات بیشتر در مورد بیت کوین