داده های حجم بیت کوین نشان دهنده فشار خرید قابل توجه قبل از نصف شدن است

داده های حجم بیت کوین نشان دهنده فشار خرید قابل توجه قبل از نصف شدن است

منحصراً از طریق

اهمیت دارندگان بلند مدت و کوتاه مدت برای بیت کوین

Andjela Radmilac · ۱ روز پیش

آخرین گزارش بازار CryptoSlate عمیقاً به مفهوم LTHs و STHs می پردازد تا درک جامعی از تأثیر آنها بر اکوسیستم بیت کوین ارائه دهد.