خانه » داده های Santiment نشان می دهد که 2 آدرس کنترل بیش از 45 درصد از تراکنش های اتریوم پس از ادغام را دارند