دارندگان کوتاه مدت نسبت به پرداخت های Mt. Gox تهدید بیشتری برای ثبات بیت کوین دارند

دارندگان کوتاه مدت نسبت به پرداخت های Mt. Gox تهدید بیشتری برای ثبات بیت کوین دارند

منحصراً از طریق

اهمیت دارندگان بلند مدت و کوتاه مدت برای بیت کوین

Andjela Radmilac · ۳ روز پیش

آخرین گزارش بازار CryptoSlate عمیقاً به مفهوم LTHs و STHs می پردازد تا درک جامعی از تأثیر آنها بر اکوسیستم بیت کوین ارائه دهد.