در سال 2022 بیشترین میزان برداشت بیت کوین از مبادلات، بیش از 20 درصد بود.

در سال 2022 بیشترین میزان برداشت بیت کوین از صرافی ها، بیش از 20 درصد بود که قبلاً در سال 2020 که بیش از 10 درصد بیت کوین از صرافی ها خارج می شد، شکست خورد.

در حال حاضر 2.26 میلیون بیت کوین در صرافی ها قرار دارد که حدود 11 تا 12 درصد از عرضه بیت کوین را در صرافی ها باقی می گذارد.

بسیاری از رویدادها مانند سقوط Luna و FTX باعث مهاجرت شد.

“نه کلیدهای شما، نه سکه های شما”.

موجودی مبادله: (منبع: گلاسنود)

پس از سال 2022 بیشترین میزان برداشت بیت کوین از مبادلات، بیش از 20 درصد اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.