خانه » شرکت استخراج بیت کوین Compute North اعلام ورشکستگی کرد، مدیر عامل شرکت استعفا داد