قیمت بیت کوین علیرغم نگرانی های اصلاحی با چرخه های گذشته همسو می شود

قیمت بیت کوین علیرغم نگرانی های اصلاحی با چرخه های گذشته همسو می شود

منحصراً از طریق

اهمیت دارندگان بلند مدت و کوتاه مدت برای بیت کوین

Andjela Radmilac · ۴ روز پیش

آخرین گزارش بازار CryptoSlate عمیقاً به مفهوم LTHs و STHs می پردازد تا درک جامعی از تأثیر آنها بر اکوسیستم بیت کوین ارائه دهد.