خانه » مدیر عامل Crypto.com گمانه زنی های بانکی را رد کرد. Alameda Research توکن‌هایی را قبل از لیست FTX خود نگهداری می‌کرد