کاهش فروش وحشتناک: حجم انتقال بیت کوین از سوی دارندگان کوتاه مدت پس از نصف شدن سال 2024 به پایین ترین سطح خود رسید.

کاهش فروش وحشتناک: حجم انتقال بیت کوین از سوی دارندگان کوتاه مدت پس از نصف شدن سال 2024 به پایین ترین سطح خود رسید.

منحصراً از طریق

اهمیت دارندگان بلند مدت و کوتاه مدت برای بیت کوین

Andjela Radmilac · ۳ روز پیش

آخرین گزارش بازار CryptoSlate عمیقاً به مفهوم LTHs و STHs می پردازد تا درک جامعی از تأثیر آنها بر اکوسیستم بیت کوین ارائه دهد.