خانه » Binance مدیر سابق سازگاری کراکن را استخدام کرد. Coinbase با شکایت نقض حق اختراع مواجه است