خانه » BlockFi “قرار گرفتن قابل توجهی” با FTX دارد، صحبت در مورد نگهداری اکثر دارایی ها در FTX را رد می کند.