ETF های بیت کوین شاهد جریان های ورودی قوی هستند زیرا از هر ده صادرکننده، هشت صادرکننده سود را گزارش می دهند

ETF های بیت کوین شاهد جریان های ورودی قوی هستند زیرا از هر ده صادرکننده، هشت صادرکننده سود را گزارش می دهند

منحصراً از طریق

روندهای منطقه ای در مورد بازار بیت کوین چه چیزی می تواند به ما بگوید؟

Andjela Radmilac · ۴ روز پیش

آخرین گزارش CryptoSlate به عمق معیارهای عرضه و قیمت منطقه ای Glassnode می پردازد تا تغییرات آنها در نیمه اول سال را تجزیه و تحلیل کند.