خانه » Huobi به نگرانی های ایجاد شده در مورد ذخایر جعلی “عکس فوری” رسیدگی می کند