خانه » Valkyrie ۷۳.۶ میلیون دلار برای تراست های متمرکز بر رمزارز جمع آوری می کند