خانه » ادغام اتریوم نتوانست قیمت اتریوم را تغییر دهد، 2000 دلار همچنان مبهم است