خانه » بیت کوین در نزدیکی منطقه کلیدی شکست می خورد، آیا گاوها می توانند روز را نجات دهند