خانه » قیمت بیت کوین در محدوده محدود باقی می ماند، چرا امید به یک رالی تازه وجود دارد