خانه » پیدا کردن نقطه درد واقعی بیت کوین، چرا زیر 30 هزار دلار محتمل به نظر می رسد