خانه » کریپتو اکسچنج، Zonda، در تلاش برای تقویت پایگاه کاربران خود در سراسر اروپا به دانمارک گسترش می یابد