خانه » گاوهای بیت کوین رد می شوند زیرا 16700 دلار بیش از حد قوی است. در اینجا چیزی است که باید انتظار داشت