خانه » ATOM برچسب “بزرگترین محرک بازار” را حفظ می کند و به بالاترین حد 4 ماهه ادامه می دهد