خانه » STEPN (GMT) برای رسیدن به 1 دلار تلاش می کند، آیا قیمت تمام شده است؟