خانه » آیا Dogecoin بعدی است؟ Vitalik Buterin اتریوم می گوید Meme Coin باید به Proof-of-Stake منتقل شود