با وقوع این رویداد، عرضه ETH در صرافی‌ها به کمترین میزان از سال 2015 رسیده است.

با وقوع این رویداد، عرضه ETH در صرافی‌ها به کمترین میزان از سال 2015 رسیده است.

داده های تحلیلی اخیر نشان می دهد که عرضه صرافی اتریوم به پایین ترین سطح از سال 2015 رسیده است.