خانه » بنیانگذار Cardano درباره “علت اصلی” فروش بازار صحبت می کند، ADA 8٪ کاهش یافته است