بنیانگذار DOGE ارزش خالص واقعی خود را فاش می کند – شگفت زده خواهید شد

بنیانگذار DOGE ارزش خالص واقعی خود را فاش می کند - شگفت زده خواهید شد

یکی از دو خالق Dogecoin، بیلی مارکوس، در مورد یک گزارش رسانه ای در مورد ارزش خالص خود اظهار نظر کرده است، در اینجا آنچه او گفت