بوم Cardano DeFi منجر به بیش از 2 میلیون تراکنش در کمتر از یک ماه شد.

بوم Cardano DeFi منجر به بیش از 2 میلیون تراکنش در کمتر از یک ماه شد.

در بخش مالی غیرمتمرکز (DeFi) که به سرعت در حال رشد است، کاردانو به عنوان یک بازیگر کلیدی ظاهر شده است و در ماه می 2 میلیون تراکنش را به ثبت رسانده است.