بیت کوین در مقابل طلا: تایمر فیدلیتی تطابق نوسانات را تحلیل می کند

Jurrien Timmer از Fidelity پتانسیل بیت کوین را به عنوان یک دارایی متنوع در پرتفوی های سنتی تجزیه و تحلیل کرده است.