بیت کوین در 35000 دلار: پیتر شیف پیش بینی سقوط قبل از حکم ETF

پیتر شیف که از بیت کوین متنفر است، با رسیدن قیمت بیت کوین به 35000 دلار در مورد اوج های احتمالی هشدار می دهد