تاریخچه قیمت XRP برای مشتریان آینده هشدار می دهد

تاریخچه قیمت XRP برای مشتریان آینده هشدار می دهد

گذشته غلتکی XRP نشان‌دهنده اقدامات قیمتی آینده پس از حکم پرونده SEC علیه ریپل است.