تحلیلگر: بیت کوین می تواند سونامی تایید ETF را ببیند

تحلیلگر پیش بینی می کند سونامی تاییدیه های نقدی بیت کوین ETF در ایالات متحده تا ژانویه 2024