خانه » توکن‌های EthereumPoW (ETHW) را می‌توان به زنجیره PoS متصل کرد، در اینجا نحوه اتصال