توکن BONE شیبا اینو در بورس ارز دیجیتال جاه طلبانه ایالات متحده برنده شد

توکن BONE شیبا اینو در بورس ارز دیجیتال جاه طلبانه ایالات متحده برنده شد

توکن حاکمیتی اکوسیستم شیبا اینو، BONE برنده نظرسنجی شد تا در صرافی مستقر در ایالات متحده فهرست شود.