توییت جدید میم ایلان ماسک PEPE را 54 درصد بالا می برد، نهنگ ها تریلیون ها PEPE می خرند

ایلان ماسک، «مم لرد» توجه خود را به PEPE معطوف می‌کند و باعث افزایش شدید قیمت می‌شود