خرس‌های XRP در 24 ساعت گذشته 387 درصد از گاوها بهتر عمل می‌کنند، اما نتیجه‌ای وجود دارد

خرس‌های XRP در 24 ساعت گذشته 387 درصد از گاوها بهتر عمل می‌کنند، اما نتیجه‌ای وجود دارد

فروشندگان XRP در 24 ساعت گذشته 387 درصد از خریداران پیشی گرفته اند، اما در اینجا یک پیچ شگفت انگیز وجود دارد.