درگیری انجمن XRP با روزنامه‌نگار تجاری فاکس

درگیری انجمن XRP با روزنامه‌نگار تجاری فاکس

تنش‌ها با بروز یک تبادل گرم بین جامعه XRP و چارلز گاسپارینو، روزنامه‌نگار Fox Business در پلتفرم رسانه اجتماعی X بالا می‌رود.